BD PNG logo 4x

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor restaurants

BookDinners B.V. heeft een eigen website: BookDinners.nl. Deze website functioneert als een platform waar restaurantgasten een tafel of een arrangement kunnen reserveren. Naast BookDinners.nl biedt BookDinners B.V. een reserveringswidget die restaurants op hun eigen website kunnen plaatsen en de reserveermogelijkheid in Google via de blauwe reserveringsbutton. Reserveringen via BookDinners zijn voor restaurantgasten gratis en voor restaurants commissievrij. Restaurants zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en juistheid van het aanbod. Eventuele algemene voorwaarden van het restaurant zijn uitgesloten.

Het is restaurants niet toegestaan:

  • onjuiste of misleidende informatie op de websites van BookDinners te plaatsen;
  • commerciële boodschappen of reclame op de websites van BookDinners te plaatsen;
  • in strijd met andermans intellectuele eigendomsrechten te handelen door teksten, foto’s of ander materiaal van derden te gebruiken op BookDinners.

Via BookDinners B.V. kunnen alleen gasten die daadwerkelijk hebben gereserveerd en zijn komen eten een restaurantrecensie schrijven. Deze reviews worden op het profiel van het restaurant geplaatst. Er kan altijd op restaurantrecensies gereageerd worden en in geval van ongepastheid kunnen deze door BookDinners worden verwijderd.

Op onze website en in onze app prijst BookDinners B.V. uw restaurant aan en kunnen wij derden toegang verschaffen tot dat materiaal om het hen mogelijk te maken uw reserveringsmogelijkheden aan te prijzen op hun websites, app, e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten.

Restaurants betalen een vaste vergoeding van €180 per jaar exclusief BTW voor een vermelding op BookDinners.nl. Voor de reserveringswidget en Google Reserveren betalen restaurants een extra vergoeding van €120 per jaar exclusief BTW. De reserveringswidget en Google Reserveren zijn altijd in combinatie met een vermelding op BookDinners.nl. Deze bedragen zijn commissievrij. Betaling is via incasso of op factuur, afhankelijk van de afspraak in de overeenkomst. Het bedrag wordt op de eerste van de volgende maand na aanmelding geïncasseerd / gefactureerd plus de eventuele extra dagen vooraf in de niet complete maand. BookDinners B.V. werkt uitsluitend met jaarabonnementen.

BookDinners kan de vergoeding wijzigen als er een verandering plaats vindt in het product en per 1 januari op basis van het CBS prijsindexcijfer. Restaurants worden hier minimaal 2 maanden vooraf op de hoogte van gesteld. Indien het restaurant hier niet mee akkoord gaat, heeft het restaurant 1 kalendermaand opzegtermijn. 

Als u het jaarabonnement wilt opzeggen, kan dat tot uiterlijk 1 maand voor verlenging van het jaarabonnement, tenzij anders bepaald in het contract. Opzeggen kan via info@bookdinners.nl o.v.v. ‘opzeggen abonnement BookDinners’.  Zonder opzegging wordt het abonnement jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.

De persoonlijke overeenkomst treedt in werking vanaf de dag dat deze is getekend.

BookDinners is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Restaurants dienen zich aan de voorwaarden te houden als opgenomen in de Nederland ICT-voorwaarden die op de diensten van BookDinners.nl van toepassing zijn.

BookDinners.nl is een initiatief van BookDinners.nl B.V en is gevestigd aan de Nijverheidsweg 16C, 3534 AM Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65801881.

Algemene voorwaarden en Privacyreglement van BookDinners

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website www.bookdinners.nl en op elke reservering gemaakt via onze website. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. BookDinners.nl B.V is gevestigd aan de Nijverheidsweg 16C, 3534 AM, Utrecht. BookDinners.nl BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 65801881.

Hoe werkt het?

Via onze website www.bookdinners.nl kiest u een restaurant, het aantal personen, een dag en een tijdstip. Vervolgens kunt u een tafel in het restaurant reserveren. De reservering is alleen geldig op de dag en het tijdstip zoals in de bevestiging is opgenomen. Belangrijk om te weten is dat de reserveringen realtime zijn. Dat betekent dat uw reservering direct door ons systeem wordt bevestigd aan zowel u als het restaurant. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw reservering.

Reserveren met of zonder BookDinners account

Bij het reserveren of via de koppeling “registreren/inloggen” kan een account worden aangemaakt zodat u uw reservering(en) via onze website kunt terugvinden. Gebruikers dienen 18 jaar of ouder te zijn om gebruik te maken van de website, tenzij toestemming is gekregen van een ouder of voogd. Gebruikers zijn verplicht enkel juiste gegevens aan BookDinners door te geven.

Kosteloos annuleren

Annuleren is kosteloos en is alleen mogelijk bij het restaurant van de reservering.

Belangrijke voorwaarden

De getoonde informatie op onze website bevat een omschrijving van het aangeboden restaurant, eventueel met informatie over het diner en een van/voor prijs. De getoonde prijs van de restaurantspecial is exclusief drank, tenzij anders aangegeven. Voor onjuist vermelde prijzen is BookDinners niet verantwoordelijk. BookDinners is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de reservering of tijdelijke onbereikbaarheid van de website. Ingeval van allergieën of speciale wensen dient u dit zelf expliciet kenbaar te maken bij het restaurant. Alle betalingen vinden plaats in het restaurant.

Privacy

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. BookDinners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: voor- en achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Wij verwerken uw gegevens voor:

– Het uitvoeren van reserveringen die via de website verlopen

– Om onze nieuwsbrief en direct marketing aan u toe te kunnen zenden indien u zich daarvoor heeft aangemeld;

– Om de gegevens te verstrekken aan het restaurant waar u een reservering heeft gemaakt zodat het restaurant u kan benaderen over de reservering en voor direct marketing doeleinden van het restaurant;

– Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek)

– Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op ons van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van gebruikers die geen account hebben aangemaakt, worden 1 week na de reservering geanonimiseerd. Gegevens van gebruikers die hebben aangegeven direct marketing of nieuwsbrieven te willen ontvangen of een account hebben aangemaakt, worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden en/of de restaurants.

De BookDinners nieuwsbrief

Onder meer bij reservering via de website wordt via een “opt-in” de mogelijkheid geboden om via e-mail de nieuwsbrief van BookDinners te ontvangen en op de hoogte te blijven van aanbiedingen. Indien ervoor is gekozen geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, zal BookDinners enkel e-mails toezenden die betrekking hebben op de reservering (zoals wijzigingen of annulering).

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer geplaatst worden door websites die zijn bezocht. Zo worden er bij een bezoek aan BookDinners cookies opgeslagen in uw browser, zodat u bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker wordt herkend. Functionele cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. BookDinners maakt gebruikt van cookies om bijvoorbeeld inloggegevens te onthouden. Alleen BookDinners heeft toegang tot deze cookies en de verzamelde informatie.

BookDinners maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor BookDinners en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst BookDinners u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Voorwaarden User Generated Content

Lees dit beleid voor User Generated Content (UGC) zorgvuldig door voordat je UGC indient bij onze website, aangezien dit beleid en onze Gebruiksvoorwaarden Website van toepassing zullen zijn op je gebruik van onze website en de UGC die je erbij indient. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door onze website te gebruiken en UGC bij onze website in te dienen, bevestig je aan dit beleid voor User Generated Content, ons Privacy- en Cookiesbeleid, onze Algemene Voorwaarden en onze Gebruiksvoorwaarden Website te voldoen. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden en beleidsregels, dien je onze website niet te gebruiken en geen UGC bij de website in te dienen. Woorden die beginnen met een hoofdletter maar niet gedefinieerd zijn in dit beleid voor User Generated Content hebben de betekenis die daaraan is gehecht in de Gebruiksvoorwaarden Website.

1. Jouw UGC

1.1 Alle content die door jou (of namens jou) bij onze website wordt ingediend via je Gebruikersaccount (of ander social media-account, indien van toepassing), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam, biografische informatie en alle andere namen, gebruikersnamen, pseudoniemen, tekst, gelijkenissen, tekeningen, logo’s, merken, afbeeldingen, foto’s, code en alle andere informatie en materiaal wordt in het kort jouw “UGC” genoemd.
1.2 Je stemt ermee in om UGC in overeenstemming met de volgende regels in te dienen bij de website (in het bijzonder de Wettelijke Normen en de Gedragsregels, zoals deze termen hieronder zijn gedefinieerd). Wees voorzichtig en gebruik gezond verstand bij het indienen van UGC bij de website.
1.3 Publicatie van jouw UGC zal naar ons eigen goeddunken plaatsvinden en we hebben het recht om voorafgaand aan publicatie of na publicatie zaken toe te voegen aan, of te verwijderen uit, jouw UGC of publicatie te weigeren.
1.4 Bedenk dat alle UGC die je indient bij onze website als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en hier geen rechten op worden voorbehouden.

2. Rechten, toestemmingen en verklaringen van afstand

2.1 Je verleent hierbij aan BookDinners B.V. (h.o.d.n. BookDinners) en al onze groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare royalty-vrije licentie (met inbegrip van volledige rechten op sub-licentiëring) om jouw UGC te gebruiken, te reproduceren en te publiceren (inclusief, zonder beperking, het recht jouw UGC aan te passen, te veranderen of te wijzigen) in alle media of formats (nu bekend of uitgevonden in de toekomst) overal ter wereld zonder beperking.
2.2 Je garandeert en verklaart aan ons dat alle UGC die je indient je eigen werk is of dat je alle benodigde rechten en machtigingen van de betreffende eigenaar van het werk hebt verkregen en dat je alle relevante rechten op je UGC hebt om je in staat te stellen de rechten en toestemmingen in dit artikel 2 te verlenen.
2.3 Waar jouw UGC afbeeldingen van mensen of namen omvat of individuen identificeert, garandeer en verklaar je aan ons als volgt:
2.3.1 dat alle opgevoerde of geïdentificeerde personen ouder zijn dan 18 jaar en uitdrukkelijk hebben toegestemd dat ze voorkomen in de UGC en met het indienen van jouw UGC bij onze website; en
2.3.2 waar opgevoerde of geïdentificeerde personen onder de 18 jaar zijn, je ofwel:
• de ouder of wettelijke voogd van deze opgevoerde of geïdentificeerde personen bent; of
• de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd van een dergelijke opgevoerde of geïdentificeerde persoon hebt verkregen voor hun verschijning in de UGC en voor het indienen van de UGC door jou bij onze website.
2.4 Je doet hierbij voor zover wettelijk toegestaan onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van, en komt overeen niet tot uitoefening over te gaan van (of dit te bewerkstelligen bij een andere derde partij waar van toepassing), alle morele rechten en andere soortgelijke rechten en alle rechten van publiciteit en privacy in elk land ter wereld in verband met je UGC.

3. Contentnormen – wettelijke normen

3.1 Je garandeert en verklaart aan ons dat jouw UGC (met inbegrip van het gebruik, de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) niet/geen:
• inbreuk maakt op de auteursrechten of databankrechten, handelsmerken, rechten op privacy, publiciteit of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of entiteit; en/of
• materiaal bevat dat lasterlijk is voor enig persoon; en/of
• misleidende of bedrieglijke verklaringen of weglatingen of onjuiste voorstellingen van zaken bevat met betrekking tot je identiteit (bijvoorbeeld door je uit te geven voor een andere persoon) of je banden met een persoon of entiteit; en/of
• in strijd is met enige wettelijke of fiduciaire plicht verschuldigd aan een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht; en/of
• discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd voorstaat, bevordert of ondersteunt; en/of
• schadelijke code, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere potentieel schadelijke programma’s, codes of materialen bevat; en/of
• enige andere toepasselijke wet, statuut, verordening, regel of voorschrift schendt, (samen of individueel de “Wettelijke Normen”).
3.2 Indien je UGC materiaal bevat dat geen eigendom van je is of niet aan je in licentie is gegeven en/of onderworpen is aan rechten van derden, is het je verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het indienen van je UGC alle overdrachten, toestemmingen en/of licenties te verkrijgen die nodig zijn om ons toe te staan zonder aanvullende vergoeding je UGC te gebruiken en te exploiteren. Zie artikel 2 hierboven voor meer informatie.

4. Contentnormen – Gedragsregels

4.1 Je garandeert en verklaart tegenover ons dat jouw UGC:
• juist is, waar feiten worden vermeld; en/of
• waarachtig is waar meningen worden gegeven (bijvoorbeeld bij beoordelingen van producten of diensten).
4.2 Je garandeert en verklaart voorts tegenover ons dat jouw UGC (met inbegrip van het gebruik of de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) geen materiaal zal bevatten dat:
obsceen, haatdragend, opruiend, beledigend is of op enige andere wijze niet voldoet aan algemeen aanvaarde normen van smaak en fatsoen in Nederland; en/of
• naar alle waarschijnlijkheid een persoon zal intimideren, overstuur zal maken, in verlegenheid zal brengen of laten schrikken (met inbegrip van, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, het zogenaamde “trolling” of cyberpesten); en/of
• bedreigend of beledigend is of inbreuk maakt op andermans privacy, of ergernis, ongemak of angst veroorzaakt; en/of
• seksueel expliciet is; en/of
• geweld bepleit, promoot, ondersteunt of toont; en/of
• illegale activiteiten of onrechtmatig handelen of nalaten bepleit, promoot, ondersteunt; en/of
• kan worden beschouwd als ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail of spam (inclusief zonder beperking kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van werving of advertenties, commercieel of anderszins); en/of
• de indruk wekt dat zij uitgaat van BookDinners of door ons wordt onderschreven of met ons is verbonden, indien dit niet het geval is, (samen of afzonderlijk de “Gedragsregels”).

5. Gevolgen van schendingen

5.1 We beoordelen naar eigen inzicht of je al dan niet hebt voldoen aan dit beleid voor UGC wanneer je UGC indient bij onze website. Als je niet hebt voldaan, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken jouw gebruik van de website te schorsen, zonder kennisgeving aan jou, en/of je UGC (geheel of gedeeltelijk) of enig deel ervan te bewerken of te verwijderen van onze website op een tijdelijke of permanente basis.
5.2 Onverlet artikel 5.1 hierboven, indien jij of je UGC niet voldoet aan dit UGC beleid, en we als gevolg daarvan verlies of schade lijden, zal jij aansprakelijk zijn tegenover ons. Je komt hierbij overeen om ons schadeloos te stellen voor een dergelijk(e) verlies of schade. Dit betekent dat je verantwoordelijk zult zijn voor enig verlies of schade die we lijden als gevolg van jouw verzuim om te voldoen aan dit beleid voor UGC, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze Wettelijke Normen en/of Gedragsregels.
5.3 We behouden ons ook het recht voor:
• Om elk UGC dat ons zorgen baart te melden aan de betreffende instanties; en
• Om je identiteit bekend te maken aan elke derde partij (of haar professionele adviseur) die beweert dat enig deel van je UGC een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy.

6. Wijzigingen in dit beleid voor UGC

6.1 We kunnen dit beleid voor UGC van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de website. Je dient dit UGC beleid regelmatig te controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in dit beleid voor UGC te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze website en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot, of het gebruiken van de website, waar je het bijgewerkte beleid voor UCG kunt bekijken.

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over onze voorwaarden via info@bookdinners.nl.